Тагови

Таг: ИСО

Што се постигнува со набавка на стандарди во една компанија?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...

Што е стандард?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...

Која е улогата на Институтот за стандардизација?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...