fbpx

Која е улогата на Институтот за стандардизација?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за стандардизација.