Тагови

Таг: квалитет

Што се постигнува со набавка на стандарди во една компанија?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...

Што е стандард?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...

Која е улогата на Институтот за стандардизација?

Одговара Џеват Кицара од Институтот за...

Кој го испитува квалитетот на зеленчукот на пазарите?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Кој го испитува квалитетот на водата што ја пиеме?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Зошто фабриките немаат филтри и со каков квалитет имаат филтри?

...