Тагови

Таг: насилство

Што се случува откако ќе се пријави семејно насилство?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Колку време најдолго може да се остане во шелтер центар?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Дали во полиција може да се пријави психичко злоставување од сопружникот?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Дали доколку жртва на семејно насилство е без приходи може да добие бесплатна правна помош?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Како може да ми помогне Хелсиншкиот комитет за човекови права во случај на семејно насилство?

Одговара Зоран Василески од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Каде може да се пријави врсничко насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Што се случува со децата кога родителот не може да се грижи за нив поради насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Дали во семејно насилство се вбројува само физичко или и психичко насилство?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална работа –...

Кои институции се надлежни да постапуваат во случаи на семејно насилство?

Одговара Ана Аврамовска Нушкова од од Националната мрежа против насилство врз...