fbpx

Кои институции се надлежни да постапуваат во случаи на семејно насилство?

Одговара Ана Аврамовска Нушкова од од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство