Тагови

Таг: пристап до информации

До какви информации од јавен карактер може да се побара пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Дали може иста информација од јавен карактер да се побара повеќе пати од надлежната институција?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Каде се поднесува жалба доколку барањето за пристап до информации од јавен карактер е одбиено?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

За колку време барателот треба да добие одговор за барањето за пристап до информацијата?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

На кој начин и до кого се поднесува барање за пристап до информации од јавен карактер?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...