fbpx

За колку време барателот треба да добие одговор за барањето за пристап до информацијата?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер.