Тагови

Таг: информации од јавен карактер

Како може да добијам информации за продадена парцела без потпис од сите сопственици?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Како се врши увид во бараната информација откако ќе се поднесе барање за пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Каде треба да се побара дозвола за да се засади дрво на јавна површина?

Одговара Игор Велјаноски од ЈП „Паркови и...

До какви информации од јавен карактер може да се побара пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Дали може иста информација од јавен карактер да се побара повеќе пати од надлежната институција?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Каде се поднесува жалба доколку барањето за пристап до информации од јавен карактер е одбиено?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

За колку време барателот треба да добие одговор за барањето за пристап до информацијата?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

На кој начин и до кого се поднесува барање за пристап до информации од јавен карактер?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од...

Која е постапката за добивање одобрение за увид во документот од јавен карактер ако претходно сме биле одбиени од локална самоуправа?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...