fbpx

Дали може иста информација од јавен карактер да се побара повеќе пати од надлежната институција?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер.