fbpx

До какви информации од јавен карактер може да се побара пристап?

Одговара Пламенка Бојчева од Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер.