fbpx

Тагови

Таг: приватизација

Одлив на мозоци
Можевме ли да го спречиме одливот на мозоци?

Европската унија е во евидентна криза веќе подолго време и полека, но сигурно идеите дека таа треба темелно...

Дали лице кое не е сопственик на стан во зградата има правен основ да го приватизира земјиштето?

Дали лице кое не е сопственик на стан во зградата има правен основ да го приватизира...