fbpx

Дали лице кое не е сопственик на стан во зградата има правен основ да го приватизира земјиштето?

Дали лице кое не е сопственик на стан во зградата има правен основ да го приватизира земјиштето?

Ова ќе оди како објаснување: Живеам во станбена зграда и при еден собир со станарите одлучивме да го приватизираме земјиштето под зграда и дворното земјиште. Кога сакавме да почнеме постапка во Катастар ни кажаа дека земјиштето под зграда и дворот веќе се приватизирани од страна на друго лице кое не живее во нашата зграда. Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.