Тагови

Таг: работен стаж

Каде да се обратам доколку ми недостасуваат години на стаж во прегледот на регистрирани податоци?

Одговараат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Каде одат парите кои се плаќаат како придонес за вработување?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Каде да се обратиме за неплатен стаж? Како може да ни помогне трудовата инспекција?

Одговара Оливера Лазаревска од Државниот инспекторат за...

Каде да се обратам ако не ми дадат јубилејна награда од Македонски железници за 30 години стаж?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за...

Дали ни следува К-15 ако во фирмата сме две години ама потпишуваме договор секој месец?

На 8 јуни нè префрлија во друга фирма. Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за...

Дали при одлучување по барање за паричен надомест во АВРСМ за занаетчија или индивидуален земјоделец кои не се обврзани да плаќаат придонеси се зема предвид тој стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Дали на лице кое е технолошки вишок тие три години под АВРМ му влегуваат во работниот стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Колку право на годишен одмор имам по 15 години работен стаж?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за...

Каде да се обратиме за нeплатен работен стаж во периодот од 1997 до 2003?

Одговара Весна Дишлиоска од Македонското здружение на млади правници...