fbpx

Каде да се обратам ако не ми дадат јубилејна награда од Македонски железници за 30 години стаж?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за труд.