Тагови

Таг: застарено дело

Дали постои застареност на дело кое е во извршување? Дали долгот го наследуваат децата?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Дали за погрешна дијагноза застастарува делото?

Одговара Симона Чипан од Македонското здружение на млади...