fbpx

Дали за погрешна дијагноза застастарува делото?

Одговара Симона Чипан од Македонското здружение на млади правници