Тагови

Таг: зеленило

Колкав треба да биде процентот на зеленило околу зградите и дали тоа го почитуваат инвеститорите?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Која институција го следи спроведувањето на Законот за урбано зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Кои делови од Скопје треба да се зазеленат?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Со кој закон е регулирано јавното зеленило?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...