fbpx

Дали Уставниот суд ја укина одредбата за правото на работа до 67 години?

Дали Уставниот суд ја укина одредбата за правото на работа до 67 години?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево