fbpx

Дали има рок во кој Министерството за труд и социјална политика треба да донесе решение за користење социјална помош?

Одговара Душан Томишиќ од Министерството за труд и социјална политика