fbpx

Дали може да се исклучам од парнотo греење на БЕГ?

Одговара Татјана Ташевска од Организацијата на потрошувачите на Македонија