Дали може извршител што презел дело за извршување од пензиониран колега да наплаќа извршни трошоци?

Дали може извршител што презел дело за извршување од пензиониран колега да наплаќа извршни трошоци?

Одговара Теодора Ќосева од Македонското здружение на млади правници