fbpx

Дали може на моја адреса на живеење МВР да издаде лична карта на лице без моја согласност?

Дали може на моја адреса на живеење МВР да издаде лична карта на лице без моја согласност?

Одговара Бојана Георгиевска Марковска, адвокат