Тагови

Таг: согласност

Дали без согласност на станарите може да се издава простор од зградата, како и дел од терасите и плочникот на угостителски објекти?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за...

Од кои институции треба да се побара согласност пред институцијата да склучи договор за волонтирање?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали за патување во странство на седумгодишно дете е потребна согласност и од двајцата родители?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали согласностa за патување во странство на дете мора да ja потпишат двајцата родители?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Шалтерисување: Дали управителот на зградата смее да ги менува цените за услугите без согласност од станарите?

Ти стигна сметката за одржување на зградата и не ти се верува што гледаш? Цените се покачени, а тебе никој не...

Како да се спречат градежните активности во заедничкиот простор во зградата за кој соседот вели дека има имотен лист за сопственост, а не побарал и добил согласност од станарите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...

Дали може на моја адреса на живеење МВР да издаде лична карта на лице без моја согласност?

Дали може на моја адреса на живеење МВР да издаде лична карта на лице без моја согласност?...

Што може да се направи кога ЕВН сака да постави столб во приватен имот без согласност на сопственикот?

Што може да се направи кога ЕВН во имот во приватна сопственост сака да постави или има...