Што може да се направи кога ЕВН сака да постави столб во приватен имот без согласност на сопственикот?

Што може да се направи кога ЕВН во имот во приватна сопственост сака да постави или има поставено електричен столб или далековод без согласност на сопственикот?

Одговара Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници