fbpx

Како да се спречат градежните активности во заедничкиот простор во зградата за кој соседот вели дека има имотен лист за сопственост, а не побарал и добил согласност од станарите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници