Тагови

Таг: имотен лист

Дали заедничката просторија на куќниот совет која нема имотен лист, може да се регистрира на ЗС за станбена зграда да не ја присвои некој?

Имаме аплицирано уште во 2016 година, согласно Законот за ставање на просторијата за владеење од страна на...

Дали во новоизградена зграда може да се организира заедница на станари ако станарите сѐ уште немаат имотни листови?

Одговара Ирена Лазаревска од Централниот регистар на Република Северна...

Како да се спречат градежните активности во заедничкиот простор во зградата за кој соседот вели дека има имотен лист за сопственост, а не побарал и добил согласност од станарите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...

Дали треба да се плати данок за имот кој е во постапка на легализација и нема имотен лист?

Одговара Иван Менкиноски oд Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а сопственик е Република Македонија?

Дали треба да се плаќа данок на имот ако на имотниот лист сме назначени како корисник, а...