fbpx

Дали може за долг за кој веќе има договор за извршување да се прави нов договор?

Имав заостанат неплатен долг спрема банка така што ми ја блокираа сметката. Преку извршител се направи договор кога ќе ми стигнат средства на сметката да ми земаат една третина за долгот и така на рати да се отплаќа долгот на банката и извршителот. Во меѓувреме, извршителот замина во пензија. Сега делото го дале на нов извршител кој бара да плаќаме сума за наплата иста како на почетокот. Дали може за истиот долг повторно да се прави нов договор?Имав заостанат неплатен долг спрема банка така што ми ја блокираа сметката. Преку извршител се направи договор кога ќе ми стигнат средства на сметката да ми земаат една третина за долгот и така на рати да се отплаќа долгот на банката и извршителот. Во меѓувреме, извршителот замина во пензија. Сега делото го дале на нов извршител кој бара да плаќаме сума за наплата иста како на почетокот. Дали може за истиот долг повторно да се прави нов договор?

Одговара Вера Мартиноска од Македонското здружение на млади правници