Тагови

Таг: договор

Каде да се обратам доколку работодавачот не сака да ми исплати плата, а имам М1 и М2 образец како и договор за работа?

Одговара Maja Паптолеска од Министерството за труд и социјална...

Дали ако ги имам подмирено ратите од договорот со ЕВН, по неколку години може пак да ми бараат да склучам нова спогодба за истиот долг?

Одговара Вјоса Селими од...

Што да преземеме ако туристичката агенција не го исполни договорот?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен...

Каде може да се обратиме доколку туристичката агенција не го исполни склучениот договор?

Одговара Александра Котели од Државниот пазарен...

Каде да се обратам доколку туристичката агенција не ја почитува уредбата на Владата за издавање ваучери?

Одговара Тања Тасевска од Организација на потрошувачите на...

Дали малолетник може да склучи договор за вработување?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Каде да се обратам ако работодавецот одбива да ме одјави откако најавив дека не го продолжувам договорот?

Договорот за вработување од 3 месеци ми истече на 11.07.2017. Однапред најавив дека не го...

Дали може за долг за кој веќе има договор за извршување да се прави нов договор?

Имав заостанат неплатен долг спрема банка така што ми ја блокираа сметката. Преку...

Зошто нотарите не прифаќаат елаборати и барање на физичка поделба на плац со куќа на две договорени странки?

...