fbpx

Каде да се обратам ако работодавецот одбива да ме одјави откако најавив дека не го продолжувам договорот?

Договорот за вработување од 3 месеци ми истече на 11.07.2017. Однапред најавив дека не го продолжувам договорот и без договор за вработување фактички 2 недели намерно не сака да ме одјави од АВРМ со секакви изговори дека има проблеми со токенот за денес да ми каже дека ќе ме одјави кога тој сака. Што да правам и каде да се обратам за конечно да ме одјават?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)