Каде да се обратам ако работодавецот одбива да ме одјави откако најавив дека не го продолжувам договорот?

Договорот за вработување од 3 месеци ми истече на 11.07.2017. Однапред најавив дека не го продолжувам договорот и без договор за вработување фактички 2 недели намерно не сака да ме одјави од АВРМ со секакви изговори дека има проблеми со токенот за денес да ми каже дека ќе ме одјави кога тој сака. Што да правам и каде да се обратам за конечно да ме одјават?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)