Дали овластувањата за легализација на објекти одобрени од претходниот градоначалник се уште важат?

Имам овластување од градоначалникот за легализација на објекти на територијата на Општината од 2011 година. Дали овие овластувања продолжуваат да важат иако има промена на градоначалникот?

Одговара Ваљон Салиу, портпарол на Град Скопје