fbpx

Дали се враќаат претплатените пари за платен данок?

Одговара Олгица Танчева од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)