Дали владата има стратегија како да се намали јавниот долг?

Дали владата има стратегија како да се намали јавниот долг?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)