fbpx

Дали владата има стратегија како да се намали јавниот долг?

Дали владата има стратегија како да се намали јавниот долг?

Одговара Весна Гарванлиева Андонова од Центарот за економски анализи (ЦЕА)