fbpx

Дали законот за застарување на неплатен долг за електрична енергија по една година e уште во сила?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници.