Тагови

Таг: застарен долг

Дали законот за застарување на неплатен долг за електрична енергија по една година e уште во сила?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади...

Дали застарен долг се простува или се отплаќа на рати?

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и канализација“ –...

Дали постои застареност на дело кое е во извршување? Дали долгот го наследуваат децата?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Кога еден долг се смета за застарен?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади...