fbpx

Го прифатив одложувањето на плаќањето на станбениот кредит и сега каматата ми е поголема од ратите. Како дозволува Народна банка вака да прават банките?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).