Тагови

Таг: кредити

Дали лицата со попреченост може да земат кредит?

Одговараат од Министерството за...

Дали фирмите што даваат брзи кредити односно т.н. продавници за пари можат да блокираат сметка?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали и исплатата на долгови преку извршител е во мирување како плаќањата на кредитите?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали поради неисплатен потрошувачки кредит може да го изгубам станот?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали поради неисплатен потрошувачки кредит можам да го изгубам станот?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...

Го прифатив одложувањето на плаќањето на станбениот кредит и сега каматата ми е поголема од ратите. Како дозволува Народна банка вака да прават банките?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници...