Тагови

Таг: банка

Каде може да се обратам поради неправилно работење на банка?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Може ли од Македонска банка по 10 години да се добие барање за извршување без претходно известување?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали може банката да не ми дозволи да си ја користам семејната пензија, ако имам долг на сметка на банката?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади правници...

Го прифатив одложувањето на плаќањето на станбениот кредит и сега каматата ми е поголема од ратите. Како дозволува Народна банка вака да прават банките?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали банките и јавните претпријатија смеат да ги отстапат личните податоци кои ги собираат на ЕОС-Матрикс?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови...

Дали банките имаат право да ги блокираат и земаат средствата од Центарот за социјална грижа?

Јас сум телесен инвалид со ампутирана десна нога и имам направено 15 операции. Бев вработена...

Дали банките се должни да ги известат директните наследници за штедните влогови на нивните починати родители?

Дали банките се должни и имаат обврска според законите во Република Македонија и според...