fbpx

Каде може да се обратам поради неправилно работење на банка?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)