fbpx

Дали банките и јавните претпријатија смеат да ги отстапат личните податоци кои ги собираат на ЕОС-Матрикс?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови права