Како можам да проверам дали некој ги има злоупотребено моите податоци?

Се сомневам дека моите податоци се злоупотребени, но не знам каде да проверам.

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови права