fbpx

Како можам да проверам дали некој ги има злоупотребено моите податоци?

Се сомневам дека моите податоци се злоупотребени, но не знам каде да проверам.

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови права