fbpx

Кои се моите права доколку кај купениот производ се појави недостаток?

Одговара Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на Македонија