fbpx

Кои услови треба да ги исполнувам за да ми одобрат исклучување од системот за греење на БЕГ?

БЕГ за исклучување од системот бара сметки од изминатата сезона кои месечно не надминуваат 1500 KW, а не ја зема предвид квадратурата на станот. Станот е 29 м2 и никогаш немал парно греење. Дали имаат основ да бе одбијат кога се греам со инвертер? Дали е исправна оваа одлука на БЕГ? Одговара Елена Георгиевска од Македонското здружение на млади правници.