fbpx

Кој ја поднесува пријавата за упис на правен субјект во Централниот регистар?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија