Тагови

Таг: пријава

Што се случува откако ќе се пријави семејно насилство?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Дали во полиција може да се пријави психичко злоставување од сопружникот?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Која е постапката за пријава на повреда на работно место и за колку време треба да се повика инспектор?

Одговара Грозданка Тилева од Државниот инспекторат за...

Дали во полиција може да се пријави сексуално вознемирување на јавен простор?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни...

Дали физичко лице може самостојно да поднесе пријава за упис во Цетралниот регистар или мора да има овластен регистрационен агент?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна...

Каде и како може да пријавам злоупотреба на личните податоци?

Одговара Емилија Гиноска од Агенцијата за заштита на личните...

Кој ја поднесува пријавата за упис на правен субјект во Централниот регистар?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна...

Каде може да се пријави семејно насилство?

Одговара Ана Аврамовска Нушкова од од Националната мрежа против насилство врз...

Каде да пријавам производ кој не e безбеден за употреба?

Одговара Маријана Лончар-Велкова од Организацијата на потрошувачите на...