fbpx

Каде и како може да пријавам злоупотреба на личните податоци?

Одговара Емилија Гиноска од Агенцијата за заштита на личните податоци