fbpx

Колкав е периодот за застарување на дело односно колку години треба да е стар долгот за да застари?

Колкав е периодот за застарување на дело односно колку години треба да е стар долгот за да застари?

Одговара Бојана Георгиевска Марковска, адвокат