Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?

Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?

Одговара Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи.