Можат ли граѓаните да бидат вклучени во носењето одлуки на администрацијата?

Можат ли граѓаните да бидат вклучени во носењето одлуки на администрацијата? Одговара Наталија Шикова од Центарот за управување со промени (ЦУП)