На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?

На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?

Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права.