fbpx

При утврдена дискриминација што се презема за да се отстрани истата?

Одговара Анастасија Муратовска од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.